Ostatnio dodane

redaktor Mark Mosiejewicz Rozental, redaktor Paweł Fiedorowicz Judin , Książka i Wiedza 1955-01-01 Formacja społeczno-ekonomiczna
Czesław Klarner , Gospodarczy Instytut Wydawniczy 1949-01-01 Zarys stosunków społeczno-gospodarczych w Polsce
, Kalendarz Warszawski 1946-01-01 Społeczne Biuro Budowlane - Centralą Spółdz. Ruchu Budowlanego w Polsce
inż. Jerzy Grabowski , Kalendarz Warszawski 1947-12-31 Miasto silniejsze niż śmierć
Władysław Jachniak , Wektory Gospodarki 1987-01-01 Czerpać z przeszłości wartości nieprzemijające
, Książka i Wiedza 1954-01-01 Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (Bolszewików). Krótki kurs
Prof. inż. Stanisław Guzicki , Nowe Kadry 1948-01-01 Istota i Znaczenie Nauki Organizacji i Kierownictwo
Roman Głowacki , Handel Wewnętrzny 1960-06-01 Bodźce ekonomiczne w przedsiębiorstwach handlowych za granicą
Tomasz Wasilewski , , 21.10.2013r Płynące Wieżowce
Włodzimierz Brus , Książka i Wiedza 1954-05-15 O PODSTAWOWYM PRAWIE EKONOMICZNYM SOCJALIZMU I JEGO DZIAŁANIU W POLSCE LUDOWEJ
Włodzimierz Brus , Wydawnictwo Oddziału Propagandy Gł. Zarządu Polityczno-Wychowawczego Wojska Polskiego 1945-08-01 O kartelach, koncernach i trustach
Prezydent Krajowej Rady Narodowej Bolesław Bierut 1949-07-03 Sześcioletni plan odbudowy Warszawy
Roman Bauer , PWN 1972-01-01 Ekonomia Polityczna Socjalizmu
Prezydent Krajowej Rady Narodowej Bolesław Bierut, Prezes Rady Ministrów Edward Osóbka-Morawski, Minister Obrony Narodowej, Marszałek Polski Michał Żymierski, Minister Bezpieczeństwa Publicznego Stanisław Radkiewicz, Minister Skarbu Konstanty Dąbrowski, Minister Administracji Publicznej Władysław Kiernik, Minister Spraw Zagranicznych Wincenty Rzymowski, Minister Sprawiedliwości Henryk Świątkowski, w/z Minister Oświaty Bronisław Biedowicz, Minister Rolnictwa i Reform Rolnych Stanisław Mikołajczyk, Minister Przemysłu Hilary Minc, Minister Żeglugi i Handlu Zagranicznego Stefan Jędrychowski, Minister Komunikacji Jan Rabanowski, Minister Zdrowia Franciszek Litwin, Minister Informacji i Propagandy Stefan Matuszewski, w/z Minister Kultury i Sztuki Leon Kruczkowski, Minister Leśnictwa Stefan Tkaczow, Minister Aprowizacji i Handlu Jerzy Sztachelski, Minister Odbudowy Michał Kaczorowski, w/z Minister Pracy i Odbudowy Społecznej Edmund Giebartowski, Minister Poczt i Telegrafów Tadeusz Kopeliński, Minister Ziem Odzyskanych Władysław Gomułka , Dziennik Ustaw 1946-01-03 USTAWA z dnia 3 stycznia 1946 r. - o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej.
Prezydent Krajowej Rady Narodowej Bolesław Bierut, Prezes Rady Ministrów Edward Osóbka-Morawski, Minister Aprowizacji i Handlu Jerzy Sztachelski, Minister Przemysłu Hilary Minc , Dziennik Ustaw 1946-01-03 USTAWA z dnia 3 stycznia 1946 r. o zakładaniu nowych przedsiębiorstw, popieraniu prywatnej inicjatywy w przemyśle i handlu.
Prezydent Krajowej Rady Narodowej Bolesław Bierut, Prezes Rady Ministrów Edward Osóbka-Morawski , Dziennik Ustaw 1945-11-10 DEKRET z dnia 10 listopada 1945 r. o utworzeniu Centralnego Urzędu Planowania przy Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów.
Tomasz Wasilewski , Polski Instytut Sztuki Filmowej 2013-03-21 Analiza zwiastunu filmu kinowego
Kard. Stefan Wyszyński 1956-08-26 Jasnogórskie Śluby Narodu
, Gazeta Wyborcza 1997-11-12 Strona Tytułowa
2013-08-14 Killing Monsters