Jak korzystać z portalu "Dyskurs Publiczny"

Skąd pomysł?

Portal "Dyskurs publiczny" powstaje w ramach grantu NPRH przyznanego konsorcjum naukowemu „Analiza Dyskursu” na projekt Komunikowanie publiczne w Polsce – ujęcie inter- i multidyscyplinarne.

Jest to portal społecznościowy - tzn. użytkownicy mogą mieć własne konta i mogą współtworzyć wszystkie treści.

 

Dla kogo to robimy?

Portal adresowany jest do osób zaintereswowanych wiedzą o polskim dyskursie publicznym. Zebrane w repozytorium materiały mogą okazać się przydatne uczniom, studentom, dziennikarzom, politykom oraz nauczycielom i wreszcie badaczom z kręgu nauk humanistycznych i społecznych. Wiedza na temat polskich tekstów publicznych będzie negocjowana w dyskusji łączącej przedstawicieli różnych środowisk i nurtów badawczych, co w pewnym sensie ułatwi jej naukową weryfikację.

 

Po co to robimy?

Portal ma spełniać trzy podstawowe funkcje:

  1. f. edukacyjna – portal to repozytorium polskich tekstów publicznych, a zatem i świetna baza wiedzy o polskim dyskursie publicznym (dla uczniów, studentów, dziennikarzy, polityków itp.),
  2. f. debaty społecznej – społecznościowy charakter portalu pozwala nieustannie negocjować i konfrontować stanowiska wobec ważności czy oceny tekstów istotnych społecznie (chodzi zarówno o stanowiska ideologiczne, jak i metodologiczne),
  3. f. badawcza – za pomocą portalu członkowie konsorcjum AD i inni badacze mogą prowadzić dyskusje naukowe online, nawiązywać współpracę, tworzyć zespoły badawcze, ale też obserwować społeczne dyskusje dotyczące poszczególnych tekstów.

 

Kto może korzystać?

Użytkownikiem portalu może zostać każdy, kto ma dostęp do internetu. 

 

Przede wszystkim portal można po prostu przeglądać bez zalogowania. W trybie niezalogowanego użytkownika można czytać dodane teksty oraz obserwować toczące się przy nich komentarze, a także poznawać napisane przez badaczy analizy.

 

Można także użytkować portal jako społeczny dyskutant. W tym trybie wymagane są rejestracja i logowanie. Dzięki temu użytkownik zyskuje dodatkową funkcję - może brać aktywny udział w komentowaniu tekstu. 

 

Do korzystania z portalu zapraszamy też badaczy zainteresowanych analizą polskich tekstów publicznych. Osoby takie - po rejestracji i zalogowaniu - uzyskają dodatkowo możliwość publikowania na portalu swoich analiz (orygialnych lub publikowanych wcześniej w czasopismach i książkach naukowych). Inspirujący może się też okazać dostęp do społecznej sieci badaczy dyskursu publicznego, dla których portal będzie narzędziem dyskusji i naukowej współpracy.

 

Jak zacząć?

1. Zarejestruj się.

2. Potwierdź rejestrację, klikając link z mejla aktywacyjnego.

3. Po rejestracji masz status: dyskutanta. Teraz możesz oglądać teksty i analizy, a także dodawać własne komentarze.

4. Jeśli jesteś badaczką / badaczem, napisz do moderatora: t.piekot@gmail.com. On zmieni Twój status użytkownika.