« Wszystkie publikacje
Piekot T., K. Biskupska, 2014, Tożsamość zawodowa osób głuchych a ich problemy na rynku pracy, [w:] M. Sak [red.], t. Tom 1., Łódź: Polski Związek Głuchych, 107-133.
Tytuł Tożsamość zawodowa osób głuchych a ich problemy na rynku pracy
Autor Tomasz Piekot , Kamilla Biskupska
Redakcja Mariusz Sak
Rok 2014
Tom Tom 1.
Tytuł tomu Deaf Studies w Polsce
Liczba stron 107-133
Abstrakt W niniejszym tekście przedstawiono wyniki z badań tożsamości zawodowej osób głuchych prowadzonych w formie wywiadów zogniskowanych. Badania te odbyły się w Sokołowsku 14 i 15 kwietnia 2012 roku i objęły grupę 15 osób niesłyszących wytypowanych na podstawie badań ankietowych. Głównym celem wywiadów była rekonstrukcja i analiza tożsamości zawodowej osób niesłyszących oraz określenie jej wpływu na ich problemy na rynku pracy. Badania prowadzono w ramach projektu Spróbujmy się zrozumieć (WNDPOKL.06.02.00-02-109/1).
Okładka
Słowa kluczowe Głusi, mniejszość kulturowa, tożsamość, praca